موتورخانه آسانسورهای غیراستاندارد ادارات پلمپ می شود

مرتضي رهنما اظهار داشت: آسانسور تمامي دستگاه هاي دولتي، بيمارستانها و نهادهاي عمومي فارس غيراستاندارد است و چنانچه مسئولان فكري به حال اين موضوع نكنند بعد از اخطار، تذكر و بررسي وضعيت آسانسورها در بازرسي هاي موردي، موتورخانه آسانسور اين دستگاه ها پلمپ خواهد شد.
وي با بيان اينكه از روز دوشنبه طرح بررسي آسانسورهاي دولتي آغاز ميشود، افزود: در اولين گام به مديران ساختمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي و به خصوص بيمارستانها اخطار و تذكر جدي درخصوص استانداردسازي آسانسورها داده ميشود و چنانچه مديران اين اخطارها را جدي نگيرند از مدير اين ساختمان ها تعهد گرفته مي شود كه مسئوليت هرگونه اتفاقي ناشي از اين آسانسورها را برعهده مي گيرند، اما چنانچه مسئول مربوطه حاضر به تعهد نشود، موتورخانه آسانسور اين ارگان ها پلمپ ميشود.
رهنما با اعلام آنكه آسانسور همه دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي و بيمارستان ها پلمپ خواهد شد، افزود: هر آسانسوري كه بيش از يك سال از نصب آن گذشته باشد و مسئولين مربوطه براي بازرسي دوره اي از آن اقدامي نكرده باشند، موتورخانه آسانسور اين دستگاه ها پلمپ ميشود.
وي با بيان اينكه طرح مذكور در شوراي سلامت استان مطرح و مورد حمايت جدي معاون سياسي استانداري قرار گرفت، ادامه داد: هر آسانسوري بايد ساليانه مورد بازرسي قرار گيرد، اين در حالي است كه متاسفانه مديران ساختمان هاي دولتي، نهادهاي عمومي و بيمارستان ها، هيچ يك براي اين بازرسيهاي دورهاي اقدام نكرده و از نظر ما تمامي اين آسانسورها تا زمان دريافت تائيديه استاندارد، غيراستاندارد هستند و خطرهاي بالقوه را بر سر راه شهروندان قرار ميدهند.
مديركل استاندارد فارس با بيان اينكه آسانسورها با هزينه هاي ناچيز، عيب يابي و ايرادهاي آن برطرف مي شود، افزود: متاسفانه عيب هاي جزئي در آسانسورها بسيار خطرناك است، اين در حالي است كه با هزينه هاي زير يك ميليون تومان، اين عيبها برطرف مي شود.
وي گفت: ساليانه حداقل 700 مورد حوادث توسط مركز آتش نشاني گزارش ميشود كه اين به جز حوادثي است كه مديران فني ساختمان ها، خود اتفاقات و نواقص را رسيدگي مي كنند.
مديركل استاندارد فارس با ابراز خرسندي نسبت به آنكه شهرداري در يك سال اخير اقدام به دريافت استعلام در خصوص آسانسور نصب شده در ساختمانها ميكند، افزود: آسانسورهاي نصب شده در فارس دو نوع است؛ يا قبل از سال 85 نصب شده كه همگي اين آسانسورها غيراستاندارد است و حتي يك بار هم مورد بازرسي قرار نگرفتهاند و دسته دوم آسانسورهايي است كه بعد از سال 85 نصب شده و چنانچه يك سال از نصب آنها گذشته باشد اين آسانسورها نيز غيراستاندارد مي باشد.
البته اين آسانسورها در زمان نصب، تائيديه گرفته اند اما پس از آن اقدامي براي دريافت تائيديه استاندارد نشده است.
رهنما با تاكيد بر اينكه اگر اتفاقي براي مردم در اين آسانسورها بيفتد مسئول فني ساختمان و مدير دستگاه اجرايي در قبال آن مسئول است، اضافه كرد: بازرسي استاندارد در وهله اول، بازرسي اوليه است و سپس چنانچه نياز به تعمير داشته باشد موارد مورد نياز را به اطلاع مديران ساختمانها ميرسانند.
وي با بيان اينكه هزينه بازرسي و رفع عيب براي هر آسانسور نهايتاً يك ميليون تومان است، گفت: تعداد بسيار اندكي از آسانسورهاي ارگان هاي دولتي و عمومي و بيمارستان ها، تائيديه استاندارد دارند ولي اغلب غيراستانداردند.
وي بيان داشت: پس از اجراي اين طرح در ساختمان هاي دولتي و عمومي، اداره كل استاندارد به سراغ ساختمان هاي خصوصي خواهد رفت و نسبت به بازرسي از آسانسور اين ساختمان ها اقدام مي كند.رهنما با بيان اينكه وضع آسانسورهاي ساختمان هاي خصوصي از دولتي و عمومي فاجعه بارتر است، افزود: بازرسي از آسانسورها توسط شركت هاي خصوصي انجام مي شود كه خوشبختانه 5 شركت بازرسي در اين زمينه در فارس فعال است كه براي اين طرح تجهيز شده اند.وي گفت: آن دسته از ارگانهاي دولتي كه مايلند قبل از ورود اداره كل استاندارد فارس، آسانسورشان مورد بازرسي قرار گيرد مي توانند درخواست خود را از طريق سامانه ثبت نام اداره كل استاندارد و ثبت آدرس دقيق ارائه دهند.

حکم اعدام برای مردی که از کانال کولر وارد خانه یک زن شد و به او تعرض کرد

تحقيقات پليس در اينباره از چندی قبل آغاز شد. آن روز زنی به دادسراي امور جنايي شیراز رفت و گفت شب گذشته مردي ناشناس او را مورد آزار و اذيت قرار داده است.
زن جوان در توضيح اين ماجرا گفت: نیمه شب تک و تنها در خانه بودم. ناگهان متوجه سر و صدایی شدم. از اتاق بیرون آمده و دنبال این بودم که متوجه شوم سرو صدا مربوط به چیست اما همان موقع مرد جوانی به من نزديك شد و يك اسلحه زير گلويم گذاشت و من را وادار كرد ساکت در گوشه ای بنشینم.
زن جوان ادامه داد: مرد جوان تهدید کرد که اگر کوچکترین سر و صدایی بکنم مرا می کشد. دستها و پاهايم را بست. وحشت كرده بودم و با گريه التماس ميكردم كه رهايم كند اما او مرا مورد آزار و اذيت قرار داد و پس از سرقت از منزل فرار کرد.
او تهديد كرد كه اگر شكايت كنم و موضوع را به خانوادهام بگويم، فيلم هایی که از من گرفته را پخش ميكند و آبرويم را ميبرد. فيلم را كه ديدم وحشتم بيشتر شد. او گفت كسي جرأت ندارد از او شكايت كند.
مجرم سابقه دار
با اظهارات اين زن جوان بازپرس دادسراي امور جنايي تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي را مأمور شناسايي و دستگيري مرد شيطانصفت كرد. شاکی مشخصات متهم را چهره نگاری کرد. از سوي ديگر مأموران با كمك وی توانستند به چهره فرضي متهم دست يابند كه مطابقت تصوير چهرهنگاري شده با عكسهاي مجرمان سابقه دار نخستين سرنخ را در اختيار كارآگاهان گذاشت.
كارآگاهان متوجه شدند كه متهم جواني است كه به تازگی از زندان مرخصی گرفته است. به اين ترتيب وي چندی قبل دستگير شد اما با وجود اينكه شاکی او را شناسايي كرد، جرمش را انكار و مدعي شد بيگناه است.
در چنين شرايطي بازپرس جنايي برای وی قرار صادر و پرونده به دادگاه کیفری فارس ارسال شد. در جلسه دادگاه متهم اقراركردكه طریق کانال کولر وارد منزل زن تنها شده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده است.متهم در ادامه جلسه دادگاه بیان کرد پس از آن با سرقت از منزل وی متواری شده است. بدین ترتیب ختم جلسه رسیدگی اعلام و هیات قضایی دادگاه کیفری وی را به اعدام محکوم کرد.

پاسارگاد گرفتار نفرین 13 ساله

تجهيزاتي كه آن قدر دير رسيدند كه از درختان 300 ساله جز تلي از زغال چيزي بر جاي نماند و از گونه هاي مختلف جانوري كه گرفتار آتش شده بودند جز لاشه هاي سوخته گوشت چيزي به جاي نگذاشت. جان كندن جوجههاي كبك و تيهو، لاك پشتها و ديگر جانوراني كه توان فرار از مهلكه را نداشتند، در اين سه روز صحنههاي دلخراشي را در اين حادثه رقم زد؛ صحنهاي كه شايد تكرار آن هم نتواند تلنگري باشد براي اين كه مسئولان مربوطه به خود بيايند و براي استاني كه وسيع ترين پوشش جنگلي كشور را در اختيار دارد به فكر يك بالگرد و هواپيماي آب پاش باشند.
به هرحال، حال و روز تلخي كه منطقه پاسارگاد از روز چهارشنبه گذشته پشت سر گذاشت، اولين مصيبتي نيست كه بر سر اكوسيستم اين منطقه ميآيد. 13 سال پيش وقتي به بهانه سدسازي، كهنسال ترين درختان اين منطقه را قلع و قمع كردند نيز هيچ فريادي به جايي نرسيد. در آن زمان تبعات سد سيوند تنها به نابودي درختان كهنسال پاسارگاد ختم نشد بلكه دل نگراني هاي دوستداران ميراث فرهنگي از تاثير دراز مدت رطوبت اين سد هم به هيچ نتيجه اي نرسيد. در زمان كليد خوردن اين پروژه، بارها و بارها اعلام شد كه سدسازي در اين منطقه آثار سنگي پاسارگاد را از بين خواهد برد و آن را به محل رويش گياه تبديل خواهد كرد اما در حالي اين هشدارها را كسي نشنيد و جدي نگرفت كه امروز به وضوح شاهد رويش گياهان هرز در بدنه اين بناي تاريخي هستيم.
به گزارش خبرنگار «خبر جنوب» محوطه تنگه بلاغی که جزء منطقه تاریخی و طبیعی پاسارگاد است در واقع گذرگاه تاریخی تخت جمشید به پاسارگاد محسوب می شود که از نظر باستان شناسان یکی از محوطه های ده هزارساله ایران به شمار می آید و قرار است در فهرست جهانی به ثبت برسد.
منطقه ای که وجود رودخانه پلوار یا سیوند، آن را به کانون یک زیستگاه دائمی تبدیل کرده بود. عاملی که سبب شد تا با ساخت سد و آبگیری آن یکی از بزرگترین بسترهای تمدن ایران به زیر آب رود. تنگه بلاغی بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای باستانشناسی و نجاتبخشی ایران بود که باستان شناسان بیش از 3 سال بهصورت مداوم در آن کاوش کردند، بیش از 130 محوطه پیدا شد و در نهایت نزدیک به 100محوطه به زیر آب رفت. در میان آثار بسیاری كه از تنگه بلاغی به دست آمد، انواع سفالها با نقوش هندسی، بز کوهی و پرندگان از جمله آنهاست. حتی در بخشهایی از این محوطه، آثاری از زندگی پیش از تاریخ انسان کشف شد.
کشف یک روستای هخامنشی، کورههای پخت سفال متعلق به 7 هزار سال قبل، بررسیهای علمی روی غاری که احتمالا 10 هزار سال انسان در آن زندگی میکرده و بسیاری یافتههای دیگر از جمله مهمترین دستاوردهای کاوشهای باستانشناسی در تنگه بلاغی بوده است. آنطور که مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد تاكيد می کند: آتش سوزيهاي اخير در تنگ بلاغی زنگ خطري براي مجموعه جهاني پاسارگاد و آثار سنگي منطقه محسوب مي شود.
حميد فدايي میگوید: گر چه آتشسوزيها تاثير مستقيمي بر آثار تاريخي و جهاني پاسارگاد نداشته اما چنانچه چنين رويدادهاي مخربي مديريت نشود شاهد اتفاقات ناگوارتري در منطقه و بي شك نابودي آثار تاريخي خواهيم بود.
به گفته وي، هم اينك در منطقه تنگه بلاغي، آثار تاريخي بسياري در زير زمين و در سطوح مختلف وجود دارد كه آتش سوزيهاي گسترده ميتواند اين آثار را به طور كامل نابود كند.
فدايي با اشاره به اين كه پرونده باستان شناسي تنگه بلاغي هنوز گشوده نشده، مختومه شد می افزاید: متاسفانه در جريان سدسازي منطقه (سد سيوند)، بسياري از آثار منطقه يا تخريب شده يا زير آب رفت.
وي اضافه می کند: هرچند باستانشناسان در دهه 80 قسمتهاي مختلف منطقه تنگه بلاغي را شناسايي كردند و منجر به كشف آثار متعددي شد كه ارزش منطقه را به دوره پيش از تاريخ نسبت مي داد.
مدير پايگاه ميراث جهاني پاسارگاد ادامه می دهد: علي رغم اينكه خشكساليهاي اخير مشكلات متعددي را به همراه داشته اما شايد بهترين فرصت براي كاوشهاي باستان شناسي منطقه است چرا كه هم اينك در اين محوطه تاريخي، سفال هاي پراكنده در سطح زمين ديده مي شود.
فدايي همچنين می افزاید: طبق كاوشهاي باستان شناسي كه در منطقه تنگه بلاغي صورت گرفت و شواهد موجود، آثار تاريخي متعددي در منطقه وجود دارد كه در عمق يك متري از سطح زمين قرار دارند و به طور حتم آتش سوزيهاي منطقه، نابودي اين آثار را در پي خواهد داشت.
وي در بخش ديگري از اين گفت و گو با انتقاد از نحوه مديريت بحران در زمان آتش سوزي منطقه پاسارگاد تاکید میکند: مديريت بحران در زمان وقوع چنين حادثهاي تشكيل ميشود اما اسباب و وسايل و تكنيك هاي لازم براي مديريت كردن حادثه وجود ندارد به طور مثال آتش سوزي در منطقه پاسارگاد به اوج خود رسيده بود اما مسئولين به دنبال تلاش براي اجازه پرواز يك هليكوپتر بودند!
وي با تاكيد بر اين كه هنوز در سطح كلان توجه به مديريت بحران در فارس نشده است می گوید: آتش سوزيهاي منطقه پاسارگاد در حريم مجموعه جهاني پاسارگاد قرار نداشت و در واقع پشت كوه هاي مرزي اين مجموعه جهاني بود اما چنانچه مهار آتش يك يا دو روز ديگر ادامه مي يافت به طور حتم منظر طبيعي مجموعه مخدوش مي شد.
فدايي ادامه می دهد: كوههاي اطراف پاسارگاد جزو حريم طبيعي- تاريخي مجموعه به شمار ميرود و چنانچه شعلههاي آتش به اين بستر سنگي ميرسيد منظر طبيعي منطقه را مخدوش ميكرد. سرپرست پایگاه جهانی پاسارگاد در ادامه این گفت و گو به عملیات پاکسازی محوطه میراث جهانی پاسارگاد از گیاهان اشاره میکند و میگوید: از جمله این اقدامات، پاکسازی محوطه از گیاهان و علفهای هرز و آسیب رسان است، این محوطه به دلیل گستردگی و موقعیت اقلیم آن دارای گونههای زیادی از گیاهان است که در بخشهای مختلف محوطه میروید.
فدایی میگوید: این گیاهان در صورت عدم کنترل و پاکسازی، می توانند موجب آسیب رسانی به بافت بناها و تخریب ساختارهای معماری شوند.
سرپرست پایگاه جهانی پاسارگاد ادامه داد: در فصول گرم و خشک سال نیز با خشک شدن گیاهان و علفهای هرز نیز خطر آتش سوزی به وجود میآید به همین منظور هرساله در دو نوبت این گیاهان برچیده می شوندکه هم اینک محوطه جهانی از علف ها و گیاهان کاملا پاک شده و نوبت بعد نیز که اواخر شهریور ماه خواهد بود دوباره محوطه پاکسازی میشود.
فدایی می افزاید: روند برچیدن علفهای هرز در محوطه با استفاده از نیروی انسانی متخصص و با تجربه انجام میشود تا در جریان پاکسازی هیچگونه آسیبی به بناها وارد نشود.

مخالفت شورای نگهبان بامعافیت‌های جدید سربازی،شاه ماهی های منصوریان و بقیه اخبار پرکلیک خبرآنلاین

ماده ۵ الحاقی این لایحه، به معافیت های جدید
برای فرزندان ایثارگران اختصاص داشت.اینجا را ببینید.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از خلاء قانونی برخورد با
دستفروشان گلایه کرد. اینجا را ببینید.

بین الملل

رقابت شدید بین ترامپ و کلینتون به فضای مجازی هم کشیده شده است. اینجا را ببینید.

وزارت خارجه آمریکا اظهارات اخیر بان کی مون درباره اعمال فشار
عربستان به این سازمان برای خارج کردن نام این کشور و ائتلاف عربی متجاوز به یمن
از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان را تایید کرد. اینجا را ببینید.

ورزش

 وحید امیری سرانجام پرسپولیسی شد و حضور او در جمع قرمزها بمب بزرگ
خبری نقل و انتقالات امسال است. اینجا را ببینید.

دو سورپرایز استقلال مشخص شدند و سرمربی آبی ها به دنبال حدادی فر و
حاج صفی است. اینجا را ببینید.

سیاست

قانون نوشت:امام جمعه محترم مشهد در سخنرانی روز جمعه گفتند: «سه سال
است مقام معظم رهبری می‌گویند اقتصاد مقاومتی اما یک قدم برداشته‌ نشده است.» اینجا را ببینید.

مجتبی رحماندوست؛ نماینده اصولگرای مجلس نهم معتقد است ظرفیت نمایندگی
مجلس هم برای انجام کار خیر بسیار بالا و پرقدرت است هم برای انجام کار شر. اینجا را ببینید.

اقتصاد

مهر نوشت: املاک کلنگی در دو سال اخیر روی دست صاحبان خود مانده‌اند و
نسبت به آپارتمان‌ها مشتری کمتری دارد. اینجا را ببینید.

باشگاه خبرنگاران جوان قیمت رهن و اجاره آپارتمان در مناطق مختلف
تهران را منتشر کرد. اینجا را ببینید.

فرهنگ

کریستینا گریمی خواننده جوان آمریکایی پس از کنسرت در اورلاندو با
شلیک گلولۀ فردی ناشناس کشته شد. اینجا را ببینید.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:یک استاد دانشگاه زن یمنی مقیم سوئیس در
اقدامی عجیب اقدام به برپایی نماز جمعه مختلط به امامت یک زن در یکی از مساجد این کشور
کرد. اینجا را ببینید.

دانش

ایسنا نوشت: کشور چین قصد دارد یک آزمایشگاه استراتژیک را در عمق سه
کیلومتری دریای جنوب چین بسازد. اینجا
را ببینید.

کلاشنیکف که در ایران به نام کلاشینکف یا کلاش شناخته می‌شود به خاطر
مشخصات فنی‌اش پرکاربردترین سلاح جهان شناخته می‌شود. اما در یک اتفاق جالب حالا
ارتش آمریکا اعلام کرده که در حال بررسی تولید این اسلحه است! اینجا
را ببینید.

فناوری اطلاعات

آژانس امنیت ملی آمریکا به دنبال جمع‌آوری اطلاعات موردنظر علیه هر
مظنون خارجی از روی ابزارهای مرتبط با اینترنت اشیاء به‌خصوص ابزارهای پزشکی مانند
دستگاه مانیتور قلب و تنظیم‌کننده ضربان است. اینجا
را ببینید.

فبلت 6.4 اینچی موسوم به Phab2 Pro در رخداد
«لنوو تک ورد» رونمایی شد. اینجا
را ببینید.

طنز و کاریکاتور

در پی انتشار صفحه اول جنجالی روزنامه کیهان در هفته گذشته، روزنامه
قانون در صفحه طنز خود این جلد جدید از کیهان را منتشر کرد! اینجا
را ببینید.

مرد تنهای شب! اینجا را ببینید.

چند رسانه ای

 رامبد جوان می‌گوید که یکی از تماشاچیان برنامه‌ خندوانه در پشت صحنه‌ی
از اسپری گاز اشک آور استفاده کرده است. اینجا
را ببینید.

فیلمی که امیر نوری بازیگر سینما تلویزیون از لحظه شلیک توپ در میدان
نبرد علیه داعش در اینستاگرامش منتشر کرد. اینجا را ببینید.

پربحث ترین ها

حبیب محبیان نوازنده، آهنگساز و خواننده‌ی موسیقی پاپ و راک در سن ۶۳ سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت. اینجا را ببینید.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه
کشور اعلام کرد. ماده ۵ الحاقی این لایحه، به معافیت های جدید
برای فرزندان ایثارگران اختصاص داشت.اینجا را ببینید.

محبوب ترین ها

بزرگمهر حسین پور با انتشار این کاریکاتور از حبیب محبیان در صفحه
اینستاگرامش نوشت: مرد تنهای شب.، دیشب در تنهایی زمین را تنها گذاشت. اینجا را ببینید.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:یک استاد دانشگاه زن یمنی مقیم سوئیس در
اقدامی عجیب اقدام به برپایی نماز جمعه مختلط به امامت یک زن در یکی از مساجد این کشور
کرد. اینجا را ببینید.

/212 17

امام جمعه اهل سنت پارسیان: دولت مصوبه ناعادلانه انتزاع 5 روستای پارسیان را لغو کند

به
گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از هرمزگان، شیخ احمد خنجی با اشاره به مصوبه ناعادلانه و
غیر کارشناسی انتزاع پنج روستا از شهرستان پارسیان و الحاق به لامرد فارس، بیان
داشت: هنوز دوستان ما در پی آنند که این مصوبه ناعادلانه را عملی کنند، دوستانی که
در همجواری ما قرار دارندبه جای اینکه  بتوانند
در این ماه مبارک از حسن اخلاق و رفتارشان برخوردار باشیم در این ماه  بر دردها و استرس های ما افزوده اند و اخیرا نامه
ای از استانداری و مسوولین فارس به عوامل اداری خود نوشته اند که بروید روستاهها را
برای خدمت رسانی قبضه کنید.

وی خطاب
به استاندار و مسوولین استان فارس گفت: اگر دغدغه خدمت به خلق دارید بروید روستاهای
اطراف شیراز و لامرد را آباد کنید که از امکانات و حتی از نعمت مسکن محرومند و مردم
آن سرازیر این منطقه می گردند و به حمدالله مردم ما به ویژه آن پنج روستا از امکانات
و نعمتهای الهی برخوردارند و نیازی نیست خدمتی شما انجام دهید و از این تریبون اعلام
می کنم که ما را به خیر شما نیازی نیست، شر مرسانید.

امام
جمعه اهل سنت پارسیان در ادامه ضمن تشکر از تلاشها و زحمات خستگی ناپذیردکتر جادری
استاندار هرمزگان در مخالفت با الحاق، بیان داشت: از استاندار محترم و مسوولین  استانی می خواهیم از وجب به وجب استان نگهبانی و
پاسداری کنند و نگذارند این مردمی که با وحدت، اتحاد و با انس و الفت در کنار هم زندگی
می کنند به وسیله یک مصوبه غیر کارشناسی و ناعادلانه از هم پاشیده شوند و هر روز به
ویژه در ماه مبارک اعصاب و روان مردم را بهم بزنند.

وی
افزود: مردم منطقه با رای قاطع دولت تدبیر و امید را برگزیدند تا حرف مردم را شنوا
باشند و خواسته هایشان را گوش دهند و از رییس جمهور محترم جناب دکتر روحانی خواهانیم
همانطور که در سفر خود به هرمزگان وعده دادند با بازنگری و بررسی کارشناسی در مصوبه
ای که در اواخر دولت دهم بدون در نظر گرفتن حقوق مردم مصوب شده تجدید نظر نموده و برای
همیشه این مصوبه را لغو کنند و انشالله اجرایی نخواهد شد و در این ماه مبارک دست به
دعا برمیخیزیم  واز خدا می خواهیم این بی عدالتیها
هرگز سراغ ما نیاید.

 

انگلیس 0

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ دو تیم انگلیس و روسیه در حالی دومین بازی گروه 2 را برگزار کردند که ساعاتی قبل از این مسابقه تیم ملی ولز مقابل دیگر تیم این گروه یعنی اسلواکی به برد 2-1 رسید. همین باعث شد تا هم انگلیس و هم روسیه برای برد پا به این دیدار بگذارند تا از راه صعود به مرحله بعد جا نمانند. دو تیم در حالی پانزدهمین بازی خود با یکدیگر را آغاز کردند که در مجموع 14 بازی قبلی، سهم انگلیس 6 و سهم روسیه 4 برد بود. نکته جالب در ترکیب دو تیم حضور 5 بازیکن از تاتنهام در ترکیب انگلیس و حضور 5 بازیکن از زسکا مسکو در ترکیب روسیه بود. نکته ای که نشان از تازگی ترکیب دو تیم می داد. سه شیر ها از همان ابتدا بازی را در اختیار گرفتند. وین رونی و هری کین که زوج خط حمله تیم هاجسون بودند، سعی داشتند با امید بستن به تکنیک استرلینگ و دله علی که پشت سر آنها در خط هافبک بودند، دروازه روس ها را باز کنند. روسیه هم خیلی توان حمله در نیمه اول را نداشت. در طرف مقابل انگلیس هم خیلی چیز خاصی برای نمایش از خود نشان نداد. نه خط هافبک و نه زوج کین و رونی، موفق به ایجاد موقعیت خطرناک روی دروازه روسیه نشدند تا نیمه اول با نتیجه بدون گل به پایان برسد. در نیمه اول بازی انگلستان و روسیه ، درحالی که شاگردان هاجسون 3 موقعیت عالی گلزنی داشتند ، آنها نتوانستند گلی بزنند تا خیلی زود ، هاجسون تصمیم بگیرد به واردی بگوید برای رفتن به زمین گرم کند. واردی سالی خیره کننده را در لسترسیتی داشته است.

41257

تصویر آرسن ونگر در حال تماشای بازی انگلیس و روسیه

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ آرسن ونگر سرمربی فرانسوی تیم آرسنال، بازی دو تیم انگلیس و روسیه را از نزدیک تماشا می کند. ونگر فصل قبل با آرسنال در لیگ جزیره نایب قهرمان شد و در فصل آینده هم با توپچی ها در جام های مختلف باید برای جبران حسرت ها بجنگد. نکته جالب بازی انگلیس و روسیه این است که هیچ یک از شاگردان انگلیسی تیم ونگر در ترکیب اصلی سه شیر ها حضور ندارد.

41257

احیای آرشیو اسناد جاده ابریشم / پیشنهاد صالحی امیری به چینی‌ها

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، سید رضا صالحی امیری که در راس هیئتی در چین به سر می‌برد،‌ در ملاقات با لی مین گوآ، رئیس سازمان آرشیو ملی جمهوری خلق چین، با بیان اینکه در ایران آرشیو و کتابخانه ملی در قالب یک ساختار، زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود، به همکاری دو هزار ساله ایران و چین اشاره کرد و گفت: آرشیو ملی دو کشور، اسناد قابل توجهی مربوط به روابط دو جانبه را در خود جای داده‌اند.

وي اوج همکاری دو طرف را مربوط به جاده ابریشم دانست و تاکید کرد: می‌توانیم در تعامل با هم آرشیو و سوابق جاده ابریشم را احیا کنیم.

مشاور رئیس جمهوری، در ادامه پیشنهاد همکاری‌های بیشتر بین دو کشور را داد و اظهار کرد: می‌توانیم در بخش‌های مختلف از جمله تبادل مستندات و اسناد مربوط به این جاده، بحث مرمت، نگهداری و استانداردسازی اسناد موجود که از زمان های دور به جای مانده و همچنین انتقال تجارب دو جانبه، همکاری داشته باشیم.

صالحی امیری با دعوت از رئیس آرشیو ملی جمهوری خلق چین برای سفر به ایران، ادامه داد: همزمان با سفر رئیس جمهور جمهوری چین به ایران، نمایشگاه چین زیبا را در تهران برپا کردیم. پیشنهاد می‌کنم نمایشگاهی از اسناد دو کشور، داشته باشیم.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم تاریخ شفاهی روابط سه دهه گذشته دو کشور تدوین شود. اگر سوابق دو کشور را مستند کنیم، نسل‌های آینده برای آگاهی از روابط تاریخی ایران و چین، دچار مشکل نخواهند شد و هیچ نهادی مانند آرشیو ملی صلاحیت این کار را ندارد.

رئیس سازمان آرشیو ملی جمهوری خلق چین نیز در سخنانی با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده از جانب رئیس کتابخانه ملی ایران، تاکید کرد: ایران و چین به دلیل ارتباطات و مبادلاتی که ریشه در تاریخ همکاریهای آنان وجود دارد می توانند نقشی مهم و موثر در احیا اسناد مربوط به جاده ابریشم داشته باشند.

او ادامه داد: امیدواریم سند همکاری‌های آرشیو دو کشور، امروز مبادله شود و پس از امضا آمادگی خواهیم داشت با همکاری طرف ایرانی، مفاد این تفاهم نامه را اجرایی کنیم.

لی مین گوآ با اعلام آمادگی در زمینه دیجیتال‌سازی منابع، مبادله اسناد و برپایی نمایشگاه‌ها، افزود: در سال بیش از 10 میلیون برگ سند تاریخی را دیجیتال‌ می‌کنیم. دو طرف از این پس می‌توانند به صورت فعال‌تر، دامنه فعالیت‌ها و همکاری‌های خود را گسترش و توسعه دهند.

رئیس سازمان آرشیو ملی جمهوری خلق چین با اشاره به راه‌اندازی حافظه جهانی یونسکو و همچنین تاسیس کمیته آسیایی آن در سال 1998، تصریح کرد: ایران در سال 2014 توانست 4 اثر را در فهرست آسیایی به ثبت برساند و امیدواریم بتوانیم در زمینه حافظه جهانی همکاری کنیم.

صالحی امیری در ادامه به آثار ثبت شده ایران در یونسکو اشاره کرد و توضیح داد: تا کنون موفق شدیم 43 اثر را در فهرست ملی حافظه جهانی، 5 اثر را در فهرست منطقه‌ای و 9 اثر را در فهرست جهانی ثبت کنیم که انتظار داریم در کمیته جهانی نسبت به پرونده‌های ایران، مساعدت بیشتری داشته باشید.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، با تاکید بر اینکه آمادگی ارائه پرونده مشترک با چین را داریم، خاطرنشان کرد:‌ آن چیزی که مهمتر از تفاهم نامه است، اراده ما برای همکاری است. به همین دلیل وظیفه خود می‌دانیم که همکاری‌ را افزایش دهیم.

او پیشنهاد کرد که بخشی از اسناد روابط تاریخی دو کشور، در اواخر سال 2016 در قالب نمایشگاهی به نمایش گذاشته شود که با استقبال طرف چینی همراه شد.

رئیس سازمان آرشیو ملی جمهوری خلق چین در ادامه این جلسه، تصریح کرد: طرح «یک کمربند – یک جاده» چین در واقع اجرای همان جاده ابریشم است و ما امیدواریم در این زمینه همکاری و مساعدت ایران را نیز در اجرای این طرح بزرگ داشته باشیم.

او گفت: جاده ابریشم سال‌های زیادی است که دو کشور و دو ملت بزرگ ایران و چین را به هم گره زده است. این جاده از چین شروع شده، از سرزمین پارس عبور کرده و در نهایت خود را به منطقه اورآسیا مرتبط می‌سازد.

لی مین گوآ گفت: به همین خاطر ثبت اسناد می تواند نقش مهمی در این راستا بازی کند و کتابخانه ملی ایران و سازمان آرشیو ملی چین می توانند نقش بسیار موثر و مهمی در این زمینه داشته باشند.

تفاهم تاريخي ايران و چين براي مبادله اسناد
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان آرشیو ملی جمهوری خلق چین در راستای افزایش تعاملات و همکاریهای متقابل، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

سفر رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به چین به منظور گفت وگو و دیدار با چند تن از مقامات عالی چین از جمله وزیر فرهنگ این کشور و نیز گشایش اولین نمایشگاه مشترک کتابخانه‌های ملی ایران و چین با عنوان «ایران زیبا» صورت گرفته است.

این تفاهم نامه در پنج بند تنظیم شده و شامل بخش هایی چون مبادله دانش و اطلاعات، مبادله استاد و کارشناس، شرکت در کنفرانس ها، کارگاهها و دوره های آموزشی، برگزاری نمایشگاهها و همکاری های پژوهشی مشترک است.

طرفین در این تفاهم‎نامه مشترک توافق کردند که به منظور تقویت روابط دوستانه موجود بین دو کشور و گسترش روابط همکاری در زمینه های میراث مستند، اسناد تاریخی، حفاظت از اسناد و مدارک آرشیوی در حد توان خود تلاش کنند.

مبادله دانش و اطلاعات و تجارت در زمینه موضوعات علوم آرشیوی اعم از سند شناسی، سند پژوهی، تاریخ شفاهی، حفاظت و نگهداری، مرمت و دیجیتالی کردن آرشیو از دیگر مفاد تفاهم نامه مشترک طرفین است.

تنظیم و توصیف اسناد بویژه اسناد الکتریکی و همچنین تبادل منابع، اطلاع رسانی، مبادله تصاویر اسناد آرشیوی مورد علاقه یکدیگر و دیگر آثار تخصصی آرشیوی، مطابق با قوانین دو کشور و نیز بر اساس استانداردهای حقوق بین المللی از دیگر موضوعاتی بود که طرفین آمادگی خود را برای همکاری در این بخش ها اعلام کردند.

در بخش دیگری از تفاهم نامه همکاری مشترک میان کتابخانه ملی ایران و سازمان آرشیو ملی جمهوری خلق چین، مبادله استاد و کارشناس آرشیو دو کشور و نیز انجام بازدیدها با هدف تبادل تجارب و به مشارکت گذاردن دانش در زمینه علوم آرشیوی لحاظ شده است.
سیدرضا صالحی امیری و لی مین گوآ در عین حال از علاقه مندی خود نسبت به برگزاری نمایشگاههای مشترک اسناد خبر داده و بر فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم برای استفاده آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی تاکید کردند.

انجام طرح ها و پروژه های مشترک در زمینه شناسایی، اصول و روش بایگانی، ارزشیابی، توصیف، حفظ و نگهداری و اطلاع رسانی اسناد آرشیوی از دیگر موارد مورد توافق طرفین در این یادداشت تفاهم است.

برگزاری اکسپو جاده ابریشم 2017 در تهران

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به تمدن قدیمی دو کشور ایران و چین، پیشنهاد داد: اکسپو جاده ابریشم در سال 2017 در تهران برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،‌ سید رضا صالحی امیری امروز در دیدار با جیانگ جیان گوئو رئیس دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین در شهر پکن اظهار کرد: به دلیل جریان یک‌سویه خبری رسانه‌های غربی بخصوص آمریکا، انتظار می‌رود رسانه‌های کشور چین نیز نقش پررنگ‌تری در مقابله با این جریان داشته و به جایگاه واقعی خود در عرصه بین‌المللی دست می‌کنند.

او در همین رابطه پیشنهاد فعال شدن حوزه رسانه‌ای جاده ابریشم را مطرح کرد و گفت: چین می‌تواند رسانه مستقلی برای جاده ابریشم داشته باشد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: انتظار ما این است که در برابر توسعه‌طلبی جریان رسانه‌ای غرب، چین به‌عنوان یک کشور تاثیرگذار نقش بیشتری ایفا کرده و فعال‌تر عمل کند.
صالحی امیری گفت: متاسفانه پدیده اسلام هراسی از سوی رسانه‌های غربی به‌شدت ترویج می‌شود و رسانه‌های کشور شما می‌توانند برای تفکیک «اسلام رحمانی و عقلانی» با «اسلام خشونت‌طلب» نقش مهمی ایفا کنند.

او افزود: اسلام رحمانی هیچ نسبتی با اسلام خشن، تکفیری و بی‌منطق ندارد و روشنگری برای این مسئله وظیفه همه رسانه‌های کشورهایی است که مستقل می‌اندیشند و هدف والایی را در اطلاع‌رسانی دنبال می‌کنند.

مشاور رئیس‌جمهوری با توجه به دیدگاه‌های مشترک و نزدیک ایران و چین در حوزه‌های مختلف و روابط خوب حاکم در این حوزه‌ها، تاکید کرد: که زمان آن فرا رسیده تا روابط فرهنگی دو کشور به سطح راهبردی ارتقا پیدا کند.

صالحی امیری در این دیدار خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم «اکسپو جاده ابریشم» در سال 2017 در تهران برگزار شود. اگر نظر شما مثبت باشد، در ایران تمهیدات این کار را فراهم کنیم. همچنین می‌توانیم فیلم مستندی در خصوص جاده ابریشم توسط فیلمسازان و هنرمندان دو کشور بسازیم.

او تصریح کرد: در شرایط کنونی افکار عمومی دو کشور می‌بایست با ویژگی‌ها و خصوصیات یکدیگر بیشتر آشنا شوند و این وظیفه رسانه‌های دو طرف است که بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر این مهم را به منصه ظهور برسانند.

جیانگ جیان گوئو نیز در سخنان خود بر توسعه و تعمیق روابط رسانه‌ای دو کشور در پیشبرد اهداف فرهنگی اشاره کرد و گفت: ایران و چین از اشتراکات فراوان و روابط دیرینه‌ای برخوردار هستند.

او تاکید کرد: جاده ابریشم می‌تواند نماد پیوند دوباره دو کشور و دو تمدن بزرگ در دونقطه قاره بزرگ آسیا باشد.

رئیس دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین بر ایفای نقش رسانه‌های دو طرف برای توسعه روابط تاکید کرد و یادآور شد: دوستی ایران و چین دیرینه و رو به رشد است و این دوستی‌ها در آینده نیز با غلبه بر مشکلات و چالش‌ها استمرار خواهد یافت.

چالش‌های امنیتی پیش روی قاره آسیا، محور دیگری از سخنان جیانگ جیان گوئو در این نشست بود که اتحاد و همکاری کشورهای قاره آسیا در مبارزه با این پدیده را رمز پیروزی و غلبه بر آن دانست.

او بابیان اینکه ایران و چین در بسیاری از موارد با یکدیگر دیدگاه‌های مشترک دارند، ابراز امیدواری کرد: رسانه‌های دو کشور نیز همچنان با داشتن رویکرد همکاری، ارتباط با یکدیگر را بیشتر کنند.

رئیس دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین بابیان اینکه کشورش می‌خواهد همواره یک بازیگر فعال در نظم جهانی باشد، گفت اظهار کرد: پکن مایل است این نقش را در قاره آسیا با همکاری ایران ایفا کند.

جیانگ جیان گوئو از ایران به‌عنوان کشوری متمدن و درحال‌توسعه نام برد که به‌رغم تحریم‌ها توانست ایستادگی مناسبی از خود نشان دهد و در کنار آن به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز در حوزه‌های مختلف دست کند.

۵۷۵۷

چراغ سبز مبعلی به علی منصوریان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛با احتمال جدا شدن امید ابراهیمی از استقلال به نظر می رسد علیرضا منصوریان هافبک بازی سازش در نفت را به جمع آبی پوشان اضافه می کند. ایمان مبعلی سال ها برای استقلال بازی کرد و این روزها علاقه مند بازگشت به جمع آبی های است. مبعلی مدعی شده است این روزها پیشنهادی از استقلال ندارد ولی اگر منصوریان از او بخواهد حتما قبول می کند چراکه دوست دارد برای استقلال و هوادارانش بازی کند.

256 41

 

مهمانی خدا در نقاط مختلف جهان

 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 • ماه رمضان در کشورهای مختلف


 

 

 

منبع: مشرق نیوز
21282