متلک مهران مدیری به پیام‌رسان‌های داخلی؛ از بنز تا پراید

به
گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهران مدیری در بخشی از برنامه «دورهمی» ضمن مقایسه پیام‌رسان‌های
داخلی و پراید گفت: «یک جناب مسئول سابق هستند که فرمودند مردم از پیام‌رسان‌های
داخلی حمایت خواهند کرد همان‌طور که از پراید! راست گفتند واقعا! اکثر ما در حالی
که می‌توانستیم بنز بخریم پا روی نَفسِ‌مان گذاشتیم و پراید خریدیم.»


او ادامه داد: «از مسافرت دور
اروپایمان زدیم و به جایش با پراید مسافرکشی کردیم که دنیا بفهمد نمی‌تواند با
ماشین‌های باکیفیت و قیمت مناسبش گول‌مان بزند.»

57242

 

 

تحلیل تاجیک ازموضع جناحها پس ازاغتشاشات:اصولگرایان تندرو،تندروتر می شوند/حواس اصلاح طلبان جمع می شود

 

اخيرا تجمعات اعتراضي گسترده‌اي را تجربه كرديم؛
اعتراضاتي كه گفته مي‌شد مبتني بر مطالبات اقتصادي مردم است. شعارهاي
مختلفي كه در تجمعات شنيده شد اما نشان داد كه اين مطالبات صرفا اقتصادي
نبوده و در بسياري موارد سياسي است. شعارهاي سياسي كه اتفاقا يكدست و يك
جنس نبود و نشان داد كه معترضان نماينده يك جريان سياسي خاص نيستند. به نظر
شما اين مساله به معني عبور جامعه از جريان‌هاي سياسي موجود است؟ مي‌توان
معترضان را يك طبقه يا جريان جديد تلقي كرد؟

 براي پاسخ به نظريه پوپوليسم لاكلا
رجوع كرده و آن را ارتقا می دهم. با گريز زدن به اين فضاي نظري، آنچه در جامعه
گذشت را توضيح خواهم دهم. لاكلا پوپولسيم را يك جنبش ارتجاعي و توده‌وار و
ناآگاهانه نمي‌داند بلكه يك جنبش مترقي پست‌مدرن مي‌داند كه مي‌تواند كثرت
را به وحدت تبديل كند. كثرت نيروهاي اجتماعي با انگيزه‌ها و انگيخته‌هاي
مختلف مي‌تواند پيرامون يك مطالبه جمع و تبديل به جمعيت شده و يك كنش جمعي
مشترك را سامان دهد. اينجا است كه مي‌خواهم به نظريه او وارد شده و يك
افزوده داشته باشم. آنچه در جامعه ما اتفاق افتاد نشان داد كه مي‌توان
پيرامون مطالبه كثير نيز وحدت داشت. لزوما نبايد مطالبه واحد داشته باشيم.
مي‌توانيم نيروهاي اجتماعي با انگيزه‌ها و انگيخته‌هاي مختلف، با مرام‌ها و
منش‌ها مختلف، با اهداف و آمال متفاوت و حتي مطالبات، شعارها و پيام‌هاي
متفاوت داشته باشيم.

اين جمع چطور يك‌باره
تصميم به شورش گرفت.  كدام جرقه موجب شد كه اعتراضات نهفته در جامعه نمود پيدا
كند؟

گاهي موقعيت، تاريخ و وضعيت است كه شورش مي‌كند. در انقلابات
رنگي اروپاي شرقي اصطلاح «حالا وقتشه» به كار برده مي‌شد. ممكن است در طول
تاريخ علل و عوامل بالقوه و خفته‌ فراواني وجود داشته باشد اما زمان بروز و
ظهور آنان فرانرسيده باشد. براي همين ماركس در انديشه بود كه چرا
پرولتاريايي كه چيزي جز زنجيرهاي در دست براي از دست دادن ندارد، شورش
نمي‌كند. يا به تعبير حضرت امير‌(ع) «متعجبم از مردمي كه نان شب ندارند اما
شمشير برنمي‌كشند». ماركس به اين نتيجه رسيد كه شرايط عيني همچون فقر، ستم
و فاصله طبقاتي براي شورش كفايت نمي‌كند و لازم است كه شرايط ذهني نيز
فراهم شود. به همين خاطر تلاش كردند تا شرايط ذهني را توسط يك نوع روشنفكر
ارگانيك به پرولتاريا تزريق كرده و او را آماده حركت كنند.

گاهي شرايط ذهني فراهم است اما شرايط عيني فراهم نيست. يعني
مردم همه‌چيز را سياه و منفي مي‌بينند. حتي كسي كه بورژوا است زندگي را مثل
پرولتاريا فهم مي‌كند. احساس نداري، ناامني، ستم و ظلم دارد. ممكن است
سوار بنز و پورشه باشد، ويلا داشته باشد و… اما ناراضي است.

گاهي نيز شرايط ذهني فراهم است اما شرايط عيني فراهم نيست.
يعني آن رهبري، ايدئولو‍ژي، ساماندهي و فضاي عيني كه اقشار مردم را به
يكديگر پيوسته و موجب آغاز حركت و روان شدن عقبه اجتماعي شود؛ فراهم نيست.
به عبارتي وقتي شرايط عيني و ذهني هر كدام به تنهايي فراهم باشد، كاري از
پيش نمي‌رود. اين دو در تاريخ يكجايي به هم مي‌رسند. تقاطع ايجاد مي‌شود،
متراكم مي‌شوند، دست به دست هم داده و بستر آغاز حركت فراهم مي‌شود.
بنابراين حركت مردم جايي آغاز مي‌شود كه شرايط ذهني و عيني همديگر را قطع
مي‌كنند. اگر مجال طبيعي نيز در جامعه ايجاد شود از آن استفاده و هر
روزنه‌اي را فراخ مي‌كنند. همان‌گونه كه متذكر شدم طبيعي است كه حكايت يك
خيزش و جنبش در آغاز با حكايت آن در ادامه تفاوت دارد. در ادامه هر گروه،
هر بيگانه، هر جريان و اپوزيسيوني تلاش مي‌كند موج راه افتاده را به نفع
خود مصادره كند، بنابراين به طور فزاينده‌اي صورت و سيرت حركت تغيير
مي‌كند. هر لحظه به رنگي بت‌عيار متفاوتي درمي‌آيد. اين رود هر لحظه رود
ديگري مي‌شود. بنابراين اگر مي‌خواهيم تحليل كنيم بايد آغاز و ادامه يك
جريان را از يكديگر تفكيك كنيم زيرا در غير اين صورت دچار انحراف تحليلي
شده و انحراف تحليلي ما را به انحراف تدبير مي‌كشاند و سبب مي‌شود كه با
همان نگاه تحليلي كژ بر شورش‌ها دامن زنيم.

 اصلاح‌طلبان اتفاقات اخير را فرصتي دانسته تا ثابت كنند كه در
چارچوب حاكميت قرار دارند و به مصالح و منافع ملي مي‌انديشند. اين برخورد
را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا اين بهترين واكنشي بود كه جريان اصلاح‌طلب
مي‌توانست نشان دهد؟

به نظر من اين همسويي، هماهنگي، هم‌كنشي و همراهي بيش و پيش
از اينكه ناظر بر يك كنش ايجابي باشد ناظر بر يك كنش سلبي بود. اصلاح‌طلبان
در نفي خشونت همراستا شدند، اگرچه معناي آن، تاييد وضعيت موجود يا تاييد
تدبير تدبيرگران منزل نبود. به نظر من جريان اصلي اصلاح‌طلبي تلاش دارد با
حفظ فاصله انتقادي خود نسبت به حكومت و قدرت و با حفظ فاصله انتقادي خود
نسبت به خشونت، در ميانه بايستد. در شرايط كنوني، برخي سعي دارند يك
اين‌هماني كامل ميان اصلاح‌طلبان و جريان قدرت تصوير كرده و اين تصوير را
جا بيندازند و در مقابل، برخي ديگر تلاش دارند كه نوعي ربط و رابطه ميان
اصلاح‌طلبان و اينگونه شورش‌ها بيابند. از نظر من، نمي‌توان اصلاح‌طلبان را
نافي و عدوي جريان اوليه‌اي كه براي احقاق حق و حقوق در كف خيابان اتفاق
افتاد، تعريف كرد، اما بي‌ترديد، آنان نافي و عدوي هر نوع خشونت نيز هستند.

از اينكه معترضان به كدام جريان سياسي منسوب بودند،
مطلع نيستيم اما طبيعتا بخشي از آنها با اصلاح‌طلبان همراه بودند.
اصلاح‌طلبان قبل از اين ناآرامي‌ها از بخشي از بدنه خود كه به دلايلي از
راي به روحاني پشيمان شده بود، فاصله گرفتند. در جريان اين اتفاقات نيز با
بخش ديگري كه اعتراض در خيابان را انتخاب كرده بود، فاصله گرفتند. به نظر
شما اين راه و روش چه نتيجه‌اي براي اين جريان خواهد داشت؟

جريان اصلاح‌طلبي بيش و پيش از آنكه از دگر بيروني به نام
اصولگرايي ضربه بخورد از ياران غار خودش ضربه مي‌خورد. در واقع از اوست كه
بر اوست. عده خاصي كه نقش شواليه‌هاي هميشه پيروز و هميشه در قدرت
اصلاح‌طلبي را دارند با بهر‌ه‌برداري ابزاري از جريان اصلاح‌طلبي ميان بدنه
اصلاح‌طلبي و جريان اصلاح‌طلبي و حتي رهبران آن، شكاف و فاصله ايجاد كرده و
مي‌كنند. به نظر من اين فاصله و شكاف به شكل فزاينده‌اي در حال تشديد است.
همواره گفته‌ام كه جريان اصلاح‌طلبي يك سرمايه نمادين، فرهنگي، اجتماعي و
تاريخي در جامعه ما است. نسل‌ها تلاش شده تا اين سرمايه انباشته و امروز به
دست ما رسيده است. نبايد از آن صرفا در جهت حضور در صحنه سياست و قدرت
استفاده كنيم. با اين سرمايه مي‌توانيم با مردم حرف بزنيم، با نسل جوان
رابطه برقرار و براي نسل آتي يك نظام معنايي ايجاد كنيم. اصلاح‌طلبي
سرمايه‌اي است كه مي‌توان از درون آن سبك زندگي بيرون كشيد و به نيازهاي
گفتماني نسل خود پاسخ داد. نبايد آن را تقليل داد و در فضاي قدرت خلاصه
كرد. نبايد فقط سر ميز قدرت با كارت اصلاح‌طلبي بازي كرد. اما متاسفانه اين
كار شده و برخي براي اينكه سر ميز قدرت حاضر باشند و در قدرت جايي براي
آنها تعريف شود به نام عقلانيت سياسي اصلاح‌طلبي را به مسلخ برده و با
جرياناتي كه داراي هويت و گفتمان مشخص نبوده، گره زدند؛ جريان‌هايي كه به
خاطر همين مشخص نبودن حريم گفتماني، مي‌توانند به اقتضاي شرايط از اولترا
راست تا اولترا چپ نقش بازي و مواهب هر حركت را نصيب خود كرده و مضارش را
نصيب اصلاح‌طلبان كنند. اين اتفاقي است كه در عمل افتاد و ما ميراثخوار
هزينه‌هاي يك جريان شديم در حالي كه مواهب آن نصيب عده ديگر شد. به نظر من
امروز بايد اصلاح‌طلبي را از چنبره و شر چنين اصلاح‌طلب‌هايي رهانيد. تا
وقتي چنين افرادي چنبره زده و به نام تماميت اصلاح‌طلبي سخن گفته و تصميم
مي‌گيرند و تماميت اصلاح‌طلبي را به مثابه يك كارت در بازي خود هزينه
مي‌كنند، چيزي از اصلاح‌طلبي باقي نمي‌ماند.

 اصولگرايان نيز به اين
اعتراضات واكنش‌هايي نشان دادند. در ابتدا و زماني كه تجمع در مشهد شكل
گرفت، خوشحال هم بودند. حداقل اين‌طور به نظر مي‌رسيد. اما وقتي كه
اعتراضات به شهرهاي ديگر سرايت و شعارها تغيير كرد، آنها نيز مردم را به
بيان اعتراضات به شيوه‌هاي مدني دعوت كردند. بعضا راهكار نيز ارايه
مي‌كردند. به نظر شما جريان دولت‌ستيز ديروز كه به تعبير آقاي جهانگيري
دولت دود اقداماتش به چشمش رفته، از اين پس ناگزير به مدارا با دولت
مي‌شود؟ ميانه‌روترها تقويت مي‌شوند يا اصولگرايان اين تجربه را زود فراموش
كرده و به خانه اول برمي‌گردند؟

در اين فضا با پديده‌ و پديده‌هايي مواجه هستيم كه من نامش را
«انقلابيون نادان» و «ضدانقلابيون نادان» مي‌گذارم. انقلابيون ناداني كه
در اثر تحليل غلط از شرايط جامعه و مردم خواستند، گرد و خاكي برپا كنند و
آبي گل‌آلود كنند تا در آن ماهي بگيرند. ضدانقلاب نادان هم آناني هستند كه
با ذوق‌زدگي كودكانه خود و با هول شدن نظري و عملي خود و با صدور تحليل و
تجويزها تخيلي و وهمي خود و با ديدن و جستن حقايق ناجور در ناآرامي‌ها و به
ياري طلبيدن اين بيگانه و آن خارجي، دست‌افشان و پاي‌كوبان سرود «ما داريم
مي‌آييم» سر دادند. به عبارتي ديگر، دسته اول با ناداني خود حركتي را
ايجاد كردند كه نتوانستند آن را كنترل و تدبير كنند و گروه دوم با ناداني
خود روايت و حكايت را دگرگونه و باژگونه كردند.

اما در پاسخ به قسمت بعدي پرسش شما بايد بگويم كه بي‌ترديد،
دريافت پيام در ميان اصولگرايان و اصحاب قدرت واحد نخواهد بود و با توجه به
نوع دريافت پيام بايد منتظر كنش‌ها و واكنش‌هاي متفاوت باشيم. آنچه آرزو
مي‌كنم و اميد دارم اين است كه پيام واقعي و حقيقي اين جريان دريافت شده
باشد و تلاش شود كه بسترهاي رويش و زايش چنين جرياناتي تدبير، تمهيد و
مرتفع شود. تا وقتي چنين بسترهايي وجود دارند شاهد چنين حركت‌هاي راديكالي
در جامعه خواهيم بود.

آيا چنين اتفاقي خواهد افتاد؟

همان‌گونه كه گفتم دريافت اين پيام موضوع اميد و آرزوي من
است. به گمانم در فرداي اين واقعه برخي از اينها در مواضع گذشته خود
راديكال‌تر شده و در قالب شواليه‌هاي پيروز ظاهر مي‌شوند. مي‌گويند ديديد
كه بور شديد، ديديد كه بار ديگر غلط كرديد راه. و مشعوف از اين پيروزي به
يك تعطيلات تاريخي ديگر مي‌روند. برخي نيز وارد پروژه فرافكني مي‌شوند تا
از آنچه در درون موجب بروز و پيدايش چنين جرياناتي شده است، گذر كنند و
همه‌چيز را به گردن فضاي بيرون از جامعه بيندازند. بنابراين مهم اين است كه
از اين تلنگر و سيخونك تاريخي چگونه درس بگيريم. به قول سعدي مي‌توانيم
پند‌گيريم يا ملال. مي‌توانيم از اين واقعه به عنوان يك فرصت براي فهم و حل
مشكل استفاده كنيم و ‌اجازه تداوم، انباشت و حاد شدن آن را ندهيم،
مي‌توانيم از كنار آن به سهولت و با عجله عبور كنيم و بگوييم فعلا همه‌چيز
آرام است. اين بستگي به اصحاب سياست و قدرت دارد كه چه درسي از اين ماجرا
بياموزند. به قول بزرگي پديده و رخدادهاي تاريخي مي‌توانند با صداي بلند
بروز و ظهور داشته باشند، اما چه بايد كرد زماني كه گوشي براي شنيدن و چشمي
براي ديدن وجود ندارد.

اصولگرايان شايد پند نگيرند و مسير درست را انتخاب
نكنند اما آيا ناگزير به ميانه‌روي بيشتر هم نمي‌شوند؟ حداقل بعد از مشاهده
پيامدهاي اخير نگران عواقب بروز چنين شورش‌هايي نخواهند بود؟

در جريان اصلي اصولگرايي يك پنداره و انگاره سنتي و ارتدوكسي
وجود دارد و آن اين است كه ما يك پايگاه اجتماعي ثابت ولو محدود داريم.
ثبات اين پايگاه اجتماعي نيز در ثبات مواضع ما است. اگر در مواضع ما تلون
ايجاد شود، ريزش خواهيم داشت و به همين دليل راديكال باقي مي‌مانيم. اين
پنداره جريان اصلي اصولگرايي را از ميانه‌روي بازمي‌دارد. احساسم اين است
كه در فرداي اين واقعه راديكال‌هاي اصولگرايي راديكال‌تر و ميانه‌روها
ميانه‌روتر مي‌شوند. عده‌اي از آنها تلاش مي‌كنند كه نقد دروني داشته باشند
و نارسايي جامعه خود را ديده و مشكلات مردم را درك و فهم و با يك تجويز
منطقي تدبير كنند. عده‌اي ديگري نيز بيشتر به پيله دروني خود مي‌خزند و خود
را گرفتارتر مي‌كنند.

اعتراضات اخير سبب شد در مقطعي احساس كنيم كه ممكن
است اصولگرايان نيز ميانه‌روتر شوند. همان وقت در مورد به رسميت شناختن حق
اعتراض مدني مردم، تفاهم حاصل شد. به اعتقاد شما اين نوع تفاهمات مقطعي
بوده يا يك دستاورد است؟

قضاوت در اين باره زود است و آينده همه‌چيز را مشخص مي‌كند.
اين مي‌تواند يك حركت تاكتيكي باشد، يا به قول مرحوم شريعتي يك نوع استحمار
غيرمستقيم باشد؛ يعني مردم را به حق كوچك قانع كردن تا از حق بزرگ‌تر
بگذرند. بنابراين گاهي براي اينكه مساله سخت‌تر و اصلي‌تر مهار شود، تلاش
مي‌شود با دادن امتياز كوچك‌تر از كنار مساله عبور شود. در آينده مشخص
مي‌شود كه آيا اين مواضع بعضي اصولگرايان همان استحمار غيرمستقيم و كنش
تاكتيكي است يا يك كنش استراتژيك است و اين جريان به نيازهاي مردم واقف
است.

من شخصا فكر مي‌كنم كه جريان اصلي اصولگرايي به وضعيت واقف
است. واقعيت جامعه درك و شكاف طبقاتي را لمس مي‌كند، بارها به آن اشاره
كرده و متوجه است كه زير پوست شهر و جامعه چه مي‌گذرد. شايد در همين مرز
بين آگاهي و خودآگاهي، جريانات مختلف جامعه به هم بپيوندند و با حفظ كثرت،
تمايز و نگاه‌هاي متفاوت تلاش كنند كه مشكلات جامعه را مرتفع كرده و فرداي
بهتري را فراهم كنند.

آلمان صادرات سلاح به عربستان و امارات را متوقف کرد

 این تصمیم بعد از مذاکرات احزاب متحد مسیحی و سوسیال دموکرات که قصد تشکیل دولت ائتلافی این کشور را دارند، گرفته شد.
« استفان زایبرت»، سخنگوی دولت آلمان روز جمعه گفت تا زمانی که این دو کشور در جنگ علیه یمن شرکت دارند، تحریم هم برقرار خواهد بود.

عربستان و امارات و برخی کشورهای منطقه از فروردین 1394 با ادعای حمایت از دولت یمن، جنگ گسترده ای علیه این کشور را آغاز کرده اند. با وجود گذشت بیش از هزار روز از این جنگ و کشته شدن هزاران تن از مردم غیر نظامی در یمن، ائتلاف عربی تاکنون به نتایج دلخواه خود دست نیافته است.

سازمان دیده بان حقوق بشر روز جمعه در بیانیه ای خواستار مجازات محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در یمن شد.

برخی گزارش ها حاکیست عربستان سعودی در سال 2017 میلادی ۱۵۰ میلیون یورو تجهیزات نظامی از آلمان خریداری کرده است در حالیکه سال قبل این رقم تنها به 42 میلیون یورو رسیده بود.

49311

کری‌خوانی پرسپولیسی‌ها برای استقلال؛ 5 بازی هم ببازیم به ما نمی‌رسید!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ حسن زمانی عضو هیات مدیره استقلال قبلا گفته بود كه استقلالی ها هفته بیست و پنجم به پرسپولیس می‌رسند. او هفته گذشته با این سوال مواجه شد كه آیا هنوز هم به این موضوع اعتقاد دارد؟ زمانی در پاسخ به این سوال گفت: هنوز ناامید نشده‌ام و اعتقاد دارم به پرسپولیس می‌رسیم. اگر بازی پرسپولیس را دیده باشید، آنها روی اشتباه حریف در دقایق آخر به گل رسیدند. بهتر از آن موقعیت برای ما در دیدار برابر سایپا به‌وجود آمد که گل نشد. علی قربانی یکی از فداکارترین بازیکنان استقلال در این بازی بود، هرچند که بدشانسی آورد. اگر قربانی خوش‌شانس بود و موقعیت‌هایی که او گیر می‌آورد، تبدیل به گل می‌شدند، در هر بازی حداقل دو سه گل می‌زد.
اما نتایج مسابقات هفته بیست لیگ برتر طوری رقم خورد كه دیگر زمانی نمی‌تواند بگوید استقلال هفته بیست و پنجم به پرسپولیس می‌رسد. این امكان دیگر تحت هیچ شرایطی وجود ندارد چراكه تا هفته بیست و پنجم تنها 5 مسابقه باقی مانده و پرسپولیس 16 امتیاز بالاتر از استقلالی‌هاست. با این حساب اگر استقلال تمام 5 بازی اش را ببرد و پرسپولیس هم تمام این 5 بازی را ببازد، باز هم استقلال به پرسپولیس نمی‌رسد.
این موضوع یكی از سوژه های امروز روزنامه پیروزی است. این روزنامه در صفحه اول خود تیتر زده است: این هم هفته 25 لیگ كه می‌گفتید؛ 5 بازی بعدی را هم ببازیم به پرسپولیس نمی‌رسید!
43 43

مجلسی: هدف ترامپ جلوگیری از سرمایه‌گذاری در ایران است

محمد اکبری: ترامپ علیرغم اینکه سالی پر از مواضع تند و تیز علیه ایران را پشت سر گذاشت، اما این بار هم مجبور به تایید برجام شد و تعلیق تحریمهای هسته ای ایران را تمدید کرد، اما شروطی را در بیانیه خود قید کرد و تأکید کرد که اگر آنها محقق نشود دیگر تمدیدی در کار نخواهد بود. او تلاش می کند اروپایی ها را به موضوع موشکی ایران حساس کند و آنها را از حمایت ایران دور سازد. سوال این است که آیا شروط ترامپ موضوعیت دارد و می تواند با این موضوع، اروپایی ها را از ایران دور کند؟ چه روندی برای برجام در ماههای آینده متصور است؟ در این باره با فریدون مجلسی کارشناس مسائل بین المللی گفت و گو کرده ایم که از نظر می گذرانید:

ترامپ تلاش زیادی می کند تا به هر نحوی ایران را از مزایای استفاده از برجام دور کند و فشار بیشتری روی آن آورد. اما این بار هم برجام را با شروطی تمدید کرد به نظرتان این شروط می تواند مسیر برجام را با مانع روبرو کند؟

همه تلاش ترامپ به موجب حمایت از اسرائیل در منطقه است و اسرائیل هم تلاش زیادی می کند از این فرصت استفاده کند. از سوی دیگر آمریکا و اروپا اختلافاتی دارند که باعث شده اروپا همین موضوع را بهانه‌ای کند و با ترامپ از لحاظ این‌که زیر بار برجام نمی‌رود، مخالفت کند، ولی این دو نکته باید با هم بررسی شود. هم اختلاف اروپا و آمریکا، هم حمایت اروپا از برجام و هم همراهی اروپا و آمریکا در حمایت از اسرائیل. موضوعات به هم پیوسته و در کنار هم هستند و از پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی برخوردار هستند. اما برجام اگر با این روال پیش برود امکان زیادی دارد که با مشکل برخورد نکند.

 به نظرتان در سررسید بعدی برجام چه سرنوشتی برای آن متصور است؟

از نظر حقوقی آقای ترامپ برجام را نمی‌تواند بر هم بزند و بر هم زدن آن هم به نفعش نیست و به نظر می رسد بر هم نخواهد زد و از طرفی نیاز ندارد که کلیت آن را لغو کند. نیازی ندارد، چون عملا آنچه که با برجام میخواست بدست آورده است؛ بدون اینکه تحریم جدیدی شکل گرفته باشد تحریمهای گذشته عملا کارایی خود را حفظ کرده اند. در مورد تحریم‌های غیر هسته ای هم که دستش باز است. به نظر این‌ها فقط تبلیغاتی است برای این‌که ایران را مرتب در شرایط التهاب و عدم ثبات از دیدگاه خارجی‌ها قرار دهد و مانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شود و از این لحاظ تا حدودی موفق بوده است. نه فقط او موفق بوده، بعضی از سیاست‌های داخلی هم که موافق برجام نیستند، با تعریفاتی که می‌کنند، عملا محیط ایران را آماده جنگ نشان می‌دهند و از این رو هیچ کس در شرایط جنگی نمی‌آید سرمایه‌گذاری‌ای بکند.

 ما وارد سومین سال برجام شده ایم. به نظرتان در حالت کلی ما آن بازی برد بردی را که شروع کردیم، الان اگر ابتدای کار بودیم، باز هم وارد این بازی می‌شدیم؟ به نظرتان ما بازی را برده ایم؟

بردیم، برای این‌که اگر نبرده بودیم، سوریه شده بودیم. انتقاداتی وجود دارد ولی آن سوی قضیه را هم باید دید. اگر وارد بازی نشده بودیم، چه می‌شد؟ اما در داخل هم به آن مسائلی وارد شد. این برد شکل گرفت، ولی بعضی از نیروهای داخلی، همراه با اسرائیل و عربستان، مانع تحقق کامل برجام شدند. به هر حل برجام به صورت نسبی اجرا شده است.

به نظرتان ما اگر حتی می‌دانستیم ترامپی سر کار خواهد آمد و این شرایط را به وجود خواهد آورد، باز باید این راه را می‌آمدیم؟

ما مجبور بودیم این راه را بیاییم؛ چه ترامپی می‌آمد و چه ترامپی نمی‌آمد. مگر این‌که آن افرادی که در داخل و خارج دم از جنگ می‌زنند، جنگ را زودتر شروع می‌کردند. راه دومش جنگ بود، الان هم راه دومش جنگ است.

الان به نظرتان ما باید چه روندی را با توجه به همه جوانب و شروط جدید ترامپ در سیاست خارجی داشته باشیم تا با کمترین هزینه این روند را طی کنیم؟

به نظر من ما باید در سیاست خارجی خود جوانب دیگر را هم برای همکاری با دیگران در نظر بگیریم. برای مثال اعلامیه استانبول را که آقای رئیس جمهور ماه گذشته امضا کرد و یک اعلامیه پر از نارضایتی در این اجلاس بود، از آن تبعیت کنیم و سعی کنیم آن را اجرا کنیم. آن اعلامیه چه می‌گوید؟ آن اعلامیه خواهان اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت توسط اسرائیل است که تاکنون زیر بار نرفته است. خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی 1967 و تشکیل دولت فلسطین با پایتختی قدس خواسته‌هایی است که باید به صورت دسته‌جمعی مطرح شوند، این موضوعات اگر شکل گیرند و به شک خواست عمومی بین المللی تبدیل شوند می توانند خطر را از ایران رفع کنند، ولی تا زمانی که ایران به صورت انفرادی، در این جبهه باشد، با این مشکلات مواجه خواهد بود.

به نظرتان مناسبات منطقه ای مخصوصا موضوع عربستان می تواند حل شود و قسمتی از دغدغه سیاست خارجی را کاهش دهد؟

درخواست ایران به شکل یک سویه می تواند به یک حالت منت‌کشی تعبیر شود. ما نیازی به حل‌کردن موضوع با عربستان نداریم. این عربستان است که باید سعی کند دوستی کشور بزرگی مثل ایران را برگرداند. درست است که ما به خاطر خطای سفارت عربستان در ایران باید عذرخواهی کنیم، ولی در بقیه تنشها آن‌ها باید عذرخواهی کنند، کشتار ایرانی‌ها در منا از آن جمله است. این کشتار، کشتار برنامه‌ریزی‌شده‌ای بوده است. در هر حال اگر تهدید و ایران هراسی در بین کشورهای عربی و اسلامی وجود دارد به نوعی در آینده فروکش کند و ایران مناسبات منطقه ای خود را سامان دهد، در آن صورت دیگر عربستان هم بهانه‌های خودش را برای اتحاد با اسرائیل علیه ایران از دست خواهد داد.

52312

تمامی محورهای استان چهارمحال وبختیاری باز و تردد در محور ها روان است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، احمد جمشیدی  در بازدید شب گذشته از محورهای استان نحوه خدمات دهی راهداران استان از،زمان بارش مطلوب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ راهدار در قالب ۴۷ گروه راهداری در جاده ها و گردنه های استان در حال برف روبی،یخ زدایی ،نمک پاشی و دیگر خدمات راهداری هستند.

به گفته وی : بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین شامل بولدوزر، لودر، گریدر، کامیون، برف خور، نمک پاش و تراکتور کار خدمات دهی در امر راهداری را بر عهده دارند.

وی از مسافران و رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، خوردو‌های خود را در زمان بارش و تردد در محورهای مواصلاتی کوهستانی به تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ مجهز کنند.

46

 

افزایش ۱۰ درصدی مصرف بنزین منطقه لرستان در نه ماهه سال ۹۶

به گزارش خبرآنلاین لرستان، مهندس پیمان بهرامی مدیر منطقه اظهار داشت: مصرف کل چهار فرآورده اصلی نفتی منطقه لرستان در نه ماهه سال ۹۶ به میزان ۸۳۲ میلیون لیتر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع ۴/۴درصد افزایش را نشان می دهد.

بهرامی در خصوص مصرف فراورده های نفتی درنه ماهه نخست سال جاری استان گفت: در این نه ماه شاهد افزایش ۱۰ درصدی بنزین و سه درصدی نفتگاز در استان بوده ایم.

وی افزود: کاهش عمده مصرف در نه ماهه سال جاری مربوط به نفتکوره بوده که با ۴۳درصد کاهش به ۵ میلیون و ۶۷۵ هزار لیتر رسیده است.

بهرامی علل افزایش ۱۰ درصدی بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تولید و افزایش خودرو، احداث جایگاه های جدید در استان و افزایش مسافرتهای نوروزی و تابستانه دانست و گفت : با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر تردد استانهای جنوبی و غربی حجم ترددها تاثیر بسزایی در رشد مصرف فرآورده های نفتی ویژه حمل و نقل اعم از بنزین و نفتگاز داشته است.

مدیر منطقه لرستان افزود: میزان مصرف نفتگاز در استان نیز به میزان ۳ درصد افزایش یافته است که این رشد با میانگین کشوری همخوانی دارد.

مدیر منطقه لرستان علت کاهش ۴۳درصدی نفتکوره نسبت به سال قبل را توسعه گازکشی صنایع و علت کاهش ۱۲درصدی نفت سفید نسبت به سال قبل را گسترش شبکه گازرسانی به مناطق روستایی و محروم استان عنوان کرد.

46

ایجاد اشتغال برای 450 زن سرپرست خانوار اردبیلی

به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین از اردبیل؛ منصور سيفي، معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان اردبيل با اشاره به اينكه 450 طرح خوداشتغالي توسط زنان سرپرست خانوار تحت حمايت اين استان در 9 ماهه نخست سال‌جاري اجرا شده است، گفت: توانمندسازی زنان ‌سرپرست خانوار، بانوان و دختران تحت حمايت يکی از رویکردهای مهم کمیته امداد است که با مهارت‌آموزی و ایجاد مشاغل خانگي تلاش داريم زمينه خوداتكايي آنها را فراهم كنيم.

وي با اعلام اينكه چهار ميليارد و 380 ميليون تومان تسهيلات اشتغال و خودكفايي به زنان سرپرست خانوار پرداخت شد تا آنها بتوانند شغل مورد نظر خود را ايجاد كنند، بيان كرد: با توجه جغرافياي منطقه و استعداد و علاقه زنان سرپرست خانوار تحت حمايت، بيشترين اشتغال ايجاد شده در زمينه دامپروري، صنايع دستي و قاليبافي بوده كه تا كنون نتايج مناسبي از آن حاصل شده است.

سيفي با بيان اينكه شناسايي استعدادهاي خانوار تحت حمايت از فعاليت‌هاي مهم كميته امداد اردبيل است، افزود: بر اساس طرح استعدادسنجي، استعدادهاي نهفته زنان سرپرست خانوار و بانوان تحت حمايت اين استان شناسايي مي‌شود كه با برگزاري دوره‌هاي آموزشي فني و تخصصي و ارائه مشاوره و راهنمايي‌هاي لازم درصدد هستيم به شكوفايي استعدادهاي آنها كمك كنيم.

معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان اردبيل با اشاره به اينكه ارائه آموزش‌هاي لازم در زمينه‌ها‌ي مهارتي و فنی و حرفه‌ای از اقدامات مؤثر اين نهاد در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است، گفت: دو هزار و 370 نفر از زنان سرپرست خانوار، بانوان و دختران تحت حمايت كميته امداد اردبيل آموزش‌هاي لازم فني و حرفه‌اي را در 9 ماهه نخست سال‌جاري فراگرفته‌اند.

وي با بيان اينكه هزار و 334 نفر از زنان سرپرست خانوار ساكن در شهرهاي استان اردبيل از آموزش‌هاي فني و تخصصي بهره‌مند شده‌اند، افزود: هزار و 36 زن سرپرست خانوار كه در روستاها و مناطق محروم اين استان سكونت دارند نيز در كارگاه‌هاي آموزش شغلي حضور يافته‌اند.

سيفي با اشاره به اينكه حدود هزار و 700 نفر از قاليبافان تحت حمايت اين استان را زنان سرپرست خانوار تشكيل مي‌دهند، بيان كرد: كميته امداد براي حمايت از زنان سرپرست خانوار كه توانايي انجام كار دارند، تسهيلات و برنامه‌هاي مناسبي را در زمينه ايجاد مشاغل خانگي در نظر گرفته است تا آنها بتوانند در كنار فرزندان خود، به استقلال اقتصادي دست يابند.

معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان اردبيل با بيان اينكه نظارت بر طرح‌هاي خودكفايي اجرا شده توسط زنان سرپرست خانوار از ديگر فعاليت‌هاي مهم اين نهاد در توانمندسازي مددجويان است، گفت: بازديدهاي دوره‌اي و نظارت‌هاي مستمر از طرح‌هاي اشتغال موجب مي‌شود تا ناظران با ارائه مشاوره و راهنمايي‌هاي لازم به مددجويان، ياريگر آنها در ارتقاي سطح كيفي و كمي محصولات توليدي باشند.

46

شورابیل جزو اصلی ترین شاخصه های توسعه استان اردبیل است

به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین از اردبیل؛ حمید لطف اللهیان در جلسه کمیته سیاست گذاری شورابیل تصریح کرد: منطقه نمونه گردشگری شورابیل پتانسیل و ظرفیت بسیاری برای توسعه و گسترش دارد که جزو شاخصه های اصلی توسعه استان به شمار می رود، از این رو ضروری است با برنامه ریزی های منسجم و به موقع، این منطقه را بیش از این توسعه داد.

وی با اشاره به طبیعت زیبای زمستانی این منطقه گفت: برنامه ریزی برای برگزاری رویداد و برنامه ها متناسب با هر یک از فصل های سال ضروری است و بایستی مدیران با نوآوری، برنامه های جدید ارایه کنند.

شهردار اردبیل ادامه داد: با نزدیکی به سال جدید و ورود گردشگران نوروزی به اردبیل ضروری است از همین امروز شروع به فراهم آوردن تجهیزات و امکانات انجام شود.

لطف اللهیان تصریح کرد: شهروندان و گردشگرانی که از این منطقه بازدید می کنند نشاط و رفاه می خواهند که باید زمینه این نشاط و رفاه فراهم شود، بنابر این هرگونه کم کاری از مسئولین خدمات شهری در حیطه شورابیل قابل قبول نیست.

شهردار اردبیل در ادامه سخنان خود به گسترش و توسعه فضای سبز از سوی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تاکید کرد و افزود : با نور پردازی و بهبود روشنایی، شورابیل منظره زیبا و دلنشینی در شب خواهد داشت.

 

46